Quạt treo công nghiệp chống cháy chống nổ Hiroko FB-750 (BTS-750) HASOCO