Bảng báo giá phích cắm ổ cắm phòng chống cháy nổ

Ổ cắm phích cắm phòng chống cháy nổ cao cấp xin báo giá như sau:

1.      Ổ cắm phòng nổ GTZ.

Giới thiệu sơ bộ ổ cắm phòng nổ GTZ

Đây là một model thông dụng trong công nghiệp giúp phòng chống cháy nổ hiệu quả.

Trong đặc điểm cầu tạo của sản phẩm, sự kết thúc phía trước của phích cắm và ổ cắm được cung cấp với một nắp được niêm phong kín.

Toàn bộ các điểm dùng để cắm là hoàn toàn kín, các kết nối loại là một xoắn ốc lưỡi lê Loại kết nối nhanh chóng. Nó có những đặc điểm của độ kín, cách nhiệt tốt, đáng tin cậy chống sốc và tác động kháng, dễ dàng hoạt động chống cháy nổ.

Thông số kỹ thuật cơ bản

  • Có 2 cấp điện áp có thể lựa chọn: 220V và 380V
  • Sản phẩm có 8 cấp dòng định mức gồm: 15A, 25A, 32A, 60A, 100A, 150A, 200A
  • Có 4 kiểu dáng có thể lựa chọn cho dòng sản phẩm này bao gồm:
  • Kiểu thẳng: đây là kiểu cổ điển, linh hoạt trong quá trình sử dụng
  • Kiểu xiên: Sử dụng trong một số trường hợp đặc thù có yêu cầu về góc lắp đặt sản phẩm
  • Kiểu di động: dùng trong các điều kiện không cố định cần kết nối ổ cắm phòng nổ
  • Kiểu gắn tường ngắn: Đây là kiểu áp dụng trong một số trường hợp đặc thù theo mỗi yêu cầu của thiết kế

ứng dụng sản phẩm

– Sử dụng trên hệ thống tàu thủy ngoài khơi

– Sử dụng trong hệ thống điện của trạm thăm do dầu khí

– Sử dụng trong các nhà máy hóa chất, các nhà máy sản xuất thuốc nổ, nhà máy sản xuất pháo hoa

– Sử dụng trong các nhà máy cơ khí công nghiệp nặng: nhà máy thép, nhà máy nhiệt điện

– Sử dụng trong hệ thống điện của trạm chiết suất ga hóa lỏng LPG

Bảng báo giá ổ cắm phích cắm phòng chống cháy nổ GTZ

Phích cắm phòng nổ Loại 15A

Sản phẩmNƠI MUA UY TÍNGiá tiền (VNĐ)
Ổ cắm phòng nổ GTZ-15A (220V – Một pha ba – loại thẳng)WWW.HASOCO.VN  380,990 – 887,908
Ổ cắm phòng nổ GTZ-15A (380V – ba pha bốn – loại thẳng)WWW.HASOCO.VN   415,040 – 933,407
Ổ cắm phòng nổ GTZ-15A (380V – ba pha năm – loại thẳng)WWW.HASOCO.VN   446,900 – 104,002
Ổ cắm phòng nổ GTZ-15A (220V – Một pha ba – loại di động)WWW.HASOCO.VN     463,140 – 1,043,500
Ổ cắm phòng nổ GTZ-15A (380V – ba pha bốn – loại di động)WWW.HASOCO.VN  516,050 – 1,165,600
Ổ cắm phòng nổ GTZ-15A (380V – ba pha năm – loại di động)WWW.HASOCO.VN  516,050 – 1,165,700
Ổ cắm phòng nổ GTZ-15A (220V – Một pha ba – loại xiên)WWW.HASOCO.VN  463,140 – 1,043,800
Ổ cắm phòng nổ GTZ-15A (380V – ba pha bốn – loại loại xiên)WWW.HASOCO.VN     516,050 – 1,165,900
Ổ cắm phòng nổ GTZ-15A (380V – ba pha năm – loại loại xiên)WWW.HASOCO.VN  516,050 – 1,165,100

Phích cắm chống nổ Loại 25A

Sản phẩmNƠI MUA UY TÍNGiá tiền (VNĐ)
Phích cắm chống cháy nổ GTZ-25A (220V – Một pha ba – loại thẳng)WWW.HASOCO.VN  443,900 – 999,500
Phích cắm chống cháy nổ GTZ-25A (220V – Một pha ba – loại di động)WWW.HASOCO.VN  568,960 – 1,287,700
Phích cắm chống cháy nổ GTZ-25A (220V – Một pha ba – loại xiên)WWW.HASOCO.VN  568,960 – 1,287,600
Phích cắm chống cháy nổ GTZ-25A (380V- ba pha bốn – loại thẳng)WWW.HASOCO.VN  467,950 – 1,054,700
Phích cắm chống cháy nổ GTZ-25A (380V – ba pha bốn – loại di động)WWW.HASOCO.VN  590,010 – 1,344,100
Phích cắm chống cháy nổ GTZ-25A (380V- ba pha bốn – loại xiên)WWW.HASOCO.VN  590,010 – 1,344,100
Phích cắm chống cháy nổ GTZ-25A (380V- ba pha năm – loại thẳng)WWW.HASOCO.VN  577,960 – 1,288,600
Phích cắm chống cháy nổ GTZ-25A (380V- ba pha năm- loại di động)WWW.HASOCO.VN  599,010 – 1,345,100
Phích cắm chống cháy nổ GTZ-25A (380V- ba pha năm – loại xiên)WWW.HASOCO.VN  577,050 – 1,165,500

Ổ cắm phòng nổ Loại 32A

Sản phẩmNƠI MUA UY TÍNGiá tiền (VNĐ)
Phích cắm chống cháy nổ GTZ-32A (220V – một pha ba – loại thẳng)WWW.HASOCO.VN  499,950 – 1,055,500
Phích cắm chống cháy nổ GTZ-32A (220V – một pha ba – loại di động)WWW.HASOCO.VN  599,010 – 1,345,100
Phích cắm chống cháy nổ GTZ-32A (220V – một pha ba – loại xiên)WWW.HASOCO.VN  599,010 – 1,345,100
Phích cắm chống cháy nổ GTZ-32A (380V- ba pha bốn – loại thẳng)WWW.HASOCO.VN  489,000 – 1,116,000
Phích cắm chống cháy nổ GTZ-32A (380V- ba pha bốn – loại di động)WWW.HASOCO.VN  635,920 – 1,467,200
Phích cắm chống cháy nổ GTZ-32A (380V- ba pha bốn – loại xiên)WWW.HASOCO.VN  636,920 – 1,466,200
Phích cắm chống cháy nổ GTZ-32A (380V – ba pha năm – loại thẳng)WWW.HASOCO.VN  587,010 – 1,345,100
Phích cắm chống cháy nổ GTZ-32A (380V- ba pha năm- loại di động)WWW.HASOCO.VN  664,780 – 1,532,800
Phích cắm chống cháy nổ GTZ-32A (380V- ba pha năm – loại xiên)WWW.HASOCO.VN  664,780 – 1,532,800

Ổ cắm phòng nổ Loại 60A

Sản phẩmNƠI MUA UY TÍNGiá tiền (VNĐ)
Ổ cắm chống nổ GTZ-60A (220V – một pha ba – loại thẳng)WWW.HASOCO.VN  607,060 – 1,399,600
Ổ cắm chống nổ GTZ-60A (220V – một pha ba – loại di động)WWW.HASOCO.VN  823,510 – 1,899,100
Ổ cắm chống nổ GTZ-60A (220V – một pha ba – loại xiên)WWW.HASOCO.VN  823,510 – 1,899,100
Ổ cắm chống nổ GTZ-60A (380V – ba pha bốn – loại thẳng)WWW.HASOCO.VN     659,970 – 1,521,700
Ổ cắm chống nổ GTZ-60A (380V- ba pha bốn – loại di động)WWW.HASOCO.VN  876,420 – 2,021,200
Ổ cắm chống nổ GTZ-60A (380V- ba pha bốn – loại xiên)WWW.HASOCO.VN  876,420 – 2,021,200
Ổ cắm chống nổ GTZ-60A (380V- ba pha năm – loại thẳng)WWW.HASOCO.VN  708,070 – 1,631,700
Ổ cắm chống nổ GTZ-60A (380V- ba pha năm- loại di động)WWW.HASOCO.VN  876,420 – 2,021,200
Ổ cắm chống nổ GTZ-60A (380V- ba pha năm – loại xiên)WWW.HASOCO.VN  876,420 – 2,028,200

Ổ cắm phòng chống cháy nổ loại 100A

Sản phẩmNƠI MUA UY TÍNGiá tiền (VNĐ)
Ổ cắm chống cháy nổ GTZ-100A (380V- ba pha bốn – loại thẳng)WWW.HASOCO.VN  1,049,580 – 2,418,800
Ổ cắm chống cháy nổ GTZ-100A (380V- ba pha bốn – loại di động)WWW.HASOCO.VN  1,049,580 – 2,418,800
Ổ cắm chống cháy nổ GTZ-100A (380V- ba pha bốn – loại xiên)WWW.HASOCO.VN  937,250   – 2,164,800
Ổ cắm chống cháy nổ GTZ-100A (380V- ba pha năm- loại thẳng)WWW.HASOCO.VN  1,087,160 – 2,508,800
Ổ cắm chống cháy nổ GTZ-100A (380V- ba pha năm- loại di động)WWW.HASOCO.VN  1,087,160 – 2,508,800
Ổ cắm chống cháy nổ GTZ-100A (380V- ba pha năm- loại xiên)WWW.HASOCO.VN  1,390,190 – 3,207,800

Ổ cắm chống nổ loại 150A

Sản phẩmNƠI MUA UY TÍNGiá tiền (VNĐ)
Phích cắm phòng nổ GTZ-150A (380V- ba pha bốn – loại thẳng)WWW.HASOCO.VN  1,563,150 – 3,607,800
Phích cắm phòng nổ GTZ-150A (380V- ba pha bốn – loại di động)WWW.HASOCO.VN  1,563,350 – 3,607,800
Phích cắm phòng nổ GTZ-150A (380V- ba pha bốn – loại xiên)WWW.HASOCO.VN  1,414,240 – 3,263,800
Phích cắm phòng nổ GTZ-150A (380V- ba pha năm- loại thẳng)WWW.HASOCO.VN  1,510,440 – 3,485,800
Phích cắm phòng nổ GTZ-150A (380V- ba pha năm- loại di động)WWW.HASOCO.VN  1,510,440 – 3,485,800
Phích cắm phòng nổ GTZ-150A (380V- ba pha năm- loại xiên)WWW.HASOCO.VN  1,610,940 – 3,585,800

Ổ cắm phòng chống cháy nổ loại 200A

Sản phẩmNƠI MUA UY TÍNGiá tiền (VNĐ)
Phích cắm phòng nổ GTZ-200A (380V- ba pha bốn – loại thẳng)WWW.HASOCO.VN  1,491,200 – 3,441,800
Phích cắm phòng nổ GTZ-200A (380V- ba pha bốn – loại di động)WWW.HASOCO.VN  1,721,880 – 3,973,800
Phích cắm phòng nổ GTZ-200A (380V- ba pha bốn – loại xiên)WWW.HASOCO.VN  1,721,880 – 3,973,800
Phích cắm phòng nổ GTZ-200A (380V- ba pha năm- loại thẳng)WWW.HASOCO.VN  1,414,240 – 3,263,400
Phích cắm phòng nổ GTZ-200A (380V- ba pha năm- loại di động)WWW.HASOCO.VN  1,774,990 – 4,095,900
Phích cắm phòng nổ GTZ-200A (380V- ba pha năm- loại xiên)WWW.HASOCO.VN  1,774,990 – 4,095,900

2.      Ổ cắm phích cắm phòng chống cháy nổ AC

Giới thiệu cơ bản

Sản phẩm được chế tạo bằng hợp kim nhôm cao cấp có chức năng kết nối điện giữa các đoạn kết nối gián đoạn và có chức năng chống cháy, chống nổ (tức là không phát sinh tia lửa khi hoạt động)

Sản phẩm có khả năng chống ăn mòn tốt. Các chi tiết ống thép chống cháy nổ linh hoạt.

Tiêu chuẩn chống nổ: Exe IIBT6 bằng II 2G Exed IICT6 (tiêu chuẩn Châu Âu) exd IICT6equal để II 2G Exd IIC T6 (tiêu chuẩn Châu Âu) DIP A20 TA, t6 bằng II 1 D ExtD A20 T6 (tiêu chuẩn Châu Âu)

Báo giá ổ cắm chống cháy nổ AC

Sản phẩmNƠI MUA UY TÍNGiá tiền (VNĐ)
Phích cắm chống cháy nổ AC-16A – 220V thẳng 3 lõiWWW.HASOCO.VN  433,900 – 999,000
Phích cắm chống cháy nổ AC-16A – 380V thẳng 4 lõiWWW.HASOCO.VN  442,620 – 1,021,200
Phích cắm chống cháy nổ AC-16A – 380V thẳng 5 lõiWWW.HASOCO.VN  711,980 – 1,642,800
Phích cắm chống cháy nổ AC-32A – 220V thẳng 3 lõiWWW.HASOCO.VN  1,189,070 – 2,741,700
Phích cắm chống cháy nổ AC-32A – 380V thẳng 4 lõiWWW.HASOCO.VN  1,189,070 – 2,741,700
Phích cắm chống cháy nổ AC-32A – 380V thẳng 5 lõiWWW.HASOCO.VN  1,246,790 – 2,874,900
Phích cắm chống cháy AC-16A – 220V xiên 3 lõiWWW.HASOCO.VN  481,100  – 1,110,000
Phích cắm chống cháy AC-16A – 380V xiên 4 lõiWWW.HASOCO.VN  500,340  – 1,154,400
Phích cắm chống cháy AC-16A – 380V xiên 5 lõiWWW.HASOCO.VN  764,890  – 1,764,900
Phích cắm chống cháy AC-32A – 220V xiên 3 lõiWWW.HASOCO.VN  1,135,260 – 2,619,600
Phích cắm chống cháy AC-32A – 380V xiên 4 lõiWWW.HASOCO.VN  1,159,310 – 2,675,100
Phích cắm chống cháy AC-32A – 380V xiên 5 lõiWWW.HASOCO.VN  1,245,890 – 2,874,900

3.     Ổ cắm chống cháy nổ có lắp chống nước

Giới thiệu sản phẩm

Đây là ổ cắm công nghiệp có tác dụng phòng chống cháy nổ. nó được chế tạo lắp ráp giữa nguyên liệu hợp kim nhôm và nhựa.

Tiêu chuẩn chống nổ: Exe IIBT6  

Có 6 kiểu dáng có thể lựa chọn cho dòng sản phẩm này bao gồm:

– Ổ cắm chống cháy nổ 1 ổ cắm

– Ổ cắm chống cháy nổ 1 ổ cắm (có công tắc chống cháy nổ)

– Ổ cắm chống cháy nổ 2 ổ cắm

– Ổ cắm chống cháy nổ 3 ổ cắm

– Ổ cắm chống cháy nổ 4 ổ cắm

Việc chế tạo phân chia này giúp lựa chọn chính xác sản phẩm trong quá trình thiết kế sản phẩm

Ứng dụng ổ cắm

Sử dụng trong môi trường độc hại: Nhóm 1 & 2, hoặc 20,21,& 22;

  • Sử dụng trong hệ thống điện của trạm thăm do dầu khí
  • Sử dụng trong các nhà máy hóa chất, các nhà máy sản xuất thuốc nổ, nhà máy sản xuất pháo hoa
  • Sử dụng trong các nhà máy cơ khí công nghiệp nặng: nhà máy thép, nhà máy nhiệt điện
Sản phẩmNƠI MUA UY TÍNGiá tiền (VNĐ)
Ổ cắm 1 phích cắm 5 lỗ (loại nhỏ) – 10AWWW.HASOCO.VN  149,490   – 321,900
Ổ cắm 1 phích cắm 5 lỗ (loại lớn) – 16AWWW.HASOCO.VN  212,020   – 466,200
Ổ cắm 1 phích cắm 5 lỗ (loại có công tắc) – 10AWWW.HASOCO.VN  394,800   – 888,000
Ổ cắm 2 phích cắm 10 lỗ – 10AWWW.HASOCO.VN  245,690   – 543,900
Ổ cắm 3 phích cắm 15 lỗ – 10AWWW.HASOCO.VN  322,650   – 721,500
Ổ cắm 4 phích cắm 20 lỗ – 10AWWW.HASOCO.VN  394,800  – 888,000

4 Ổ cắm phòng nổ nhựa màu đen, đỏ Model BCZ8050:

Đây là một mẫu đơn giản, bằng nhựa có chức năng phòng chống cháy nổ là một lựa chọn khi sử dụng trong các nhà máy, nhà xưởng

Báo giá sản phẩm như sau :

Sản phẩmNƠI MUA UY TÍNGiá tiền (VNĐ)
BCZ8060-16AWWW.HASOCO.VN  1,398,700 – 2,897,000
BCZ8060-32AWWW.HASOCO.VN  2,511,200 – 5,772,000
BCZ8060-63AWWW.HASOCO.VN  11,403,500- 26,185,000

Giới thiệu một số sản phẩm phích cắm ổ cắm phòng chống cháy nổ khác

THÔNG TIN ĐƠN VỊ BÁN CÁC SẢN PHẨM CHỐNG CHÁY NỔ

CÔNG TY CỔ PHẦN HASOCO VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 208A, CT6A, KĐT Xa La, P.Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội
Email: son.nt@gmail.com

https://chieusangled.com
Website: HTTPS://HASOCO.VN
Hotline: 0984.227.208

5/5 - (6 bình chọn)

Trả lời