Quạt treo công nghiệp chống cháy chống nổ Hiroko FB-600 (BTS-600) HASOCO