Đèn đường Philips 150w RoadFlair BRP392 LED214/NW 150w 220-240V DM – HSC