Đèn đường Philips 121w RoadFlair BRP392 LED174/NW 121w 220-240V DM – HSC

Đèn đường Philips BRP39X Được thiết kế dành riêng cho các con đường lớn như đường xa lộ, đường quốc lộ, đường tỉnh lộ và đường nội bộ trong thành phố. Dòng sản phẩm Đèn đường Philips BRP39x là bộ sản phẩm mới, hiện đại