Bóng đèn đường philips 240w BRP394 LED288/NW 240W 220-240V DM

  • Bóng đèn đường Philips là một sản phẩm đèn đường mang thương hiệu nổi tiếng thế giới. Nó được sử dụng chiếu sáng tại các đường phố. Đây là một phần quan trọng của văn minh đô thị.
  • Các sản phẩm Bóng đèn đường philips có tính chất tiết kiệm năng lượng tối ưu.