Đèn LED gắn thanh ray nam châm ánh sáng tỏa Model HSC-AST-35-F1-8-4K