Đèn đường trên phố philips 210w BRP394 LED252/NW 210W 220-240V DM

  • sáng tại các đường phố. Đây là một phần quan trọng của văn minh đô thị.
  • Các sản phẩm Đèn đường trên phố philips có tính chất tiết kiệm năng lượng tối ưu.
  • Các sản phẩm Đèn đường trên phố Philips mang lại hiệu suất chiếu sáng cao.
  • Đây là một cuộc cách mạng rất có ý nghĩa đối với lĩnh vực chiếu sáng đô thị.
  •  Dòng sản phẩm công suất lớn.