Hệ thống xử lý hấp phụ so2 bằng than hoạt tính cao cấp MEDITECH

Hệ thống này sử dụng than hoạt tính, với khả năng hấp phụ cao, để loại bỏ SO2 từ khí thải. Than hoạt tính có cấu trúc lỗ rỗng và diện tích bề mặt lớn, giúp hấp phụ hiệu quả các phân tử SO2.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ số điện thoại

Hotline: 0984.227.208