Đèn Vijalight cảnh báo tín hiệu VIJA-218COM (Vija218 vija 218 COM)

  • VIJA-218 đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Đèn cảnh báo chướng ngại vật hàng không – Cường độ thấp – Loại A, B, C, D theo nghị định 20/2009/NĐ-CP của chính phủ và Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO