Đèn LED tàu đánh cá Rạng đông 300W Model: DC04 300W