【Loại cao cấp】 Đèn năng lượng model HASOCO-T8SLHSC1200PLUS – mã hiệu cao cấp

4,900,000,000

Đèn sử dụng công nghệ chiếu sáng hiệu quả hơn so với các loại đèn truyền thống khác như đèn compact và đèn huỳnh quang