Khu vực nguy hiểm là gì?

Khu vực nguy hiểm là gì?

Các khu vực nguy hiểm là những nơi có nguy cơ cháy hoặc nổ do hơi tạo ra từ khí dễ cháy hoặc chất lỏng dễ cháy, hơi được tạo ra từ chất lỏng dễ cháy, bụi hoặc sợi dễ cháy. Tất cả các ngành công nghiệp chế biến, sử dụng hoặc sản xuất các chất có khả năng tạo ra hơi dễ cháy đều tiềm tàng nguy cơ bị nổ.
Chiếu sáng chống cháy nổ là cần thiết ở những khu vực nguy hiểm. khu vực nguy hiểm là khu vực chứa ba thành phần cần thiết cho một vụ nổ:
• Chất dễ cháy, có thể là nhiều chất khác nhau, chẳng hạn như khói hóa học, dăm gỗ, bụi hạt hoặc khí dễ cháy
• Oxy, không có oxy thì không thể xảy ra hỏa hoạn
• Nguồn đánh lửa, có thể nhỏ nhất như tia lửa điện
Khi ba yếu tố này kết hợp với nhau, sẽ dẫn tới một vụ nổ thảm khốc. vì vây, người quản lý các cơ sở xử lý vật liệu dễ cháy phải có các biện pháp phòng chống thích hợp để bảo vệ người lao động và bảo vệ sản phẩm  nhà máy
Hệ thống khu vực và nhóm cho các khu vực nguy hiểm
Các khu vực phân loại các điều kiện hoạt động theo cả bản chất của vật liệu nguy hiểm hiện diện cũng như khả năng tồn tại của nó trong một thời gian dài.
• Vùng 0: Các chất tồn tại liên tục hoặc trong thời gian dài, với nồng độ đủ cao để gây ra cháy nổ.
• Vùng 1: Các chất có thể xuất hiện trong điều kiện hoạt động bình thường với nồng độ đủ cao để gây nổ.
• Vùng 2: Các chất hiếm khi xuất hiện ở nồng độ đủ cao để gây nổ, và chúng chỉ hiện diện trong một thời gian ngắn.
• Vùng 20: Các chất có mặt liên tục, hoặc trong thời gian dài, với nồng độ đủ cao để gây nổ.
• Vùng 21: Các chất có thể xuất hiện trong điều kiện hoạt động bình thường ở nồng độ đủ cao để gây nổ.
• Vùng 22: Các chất hiếm khi xuất hiện ở nồng độ đủ cao để gây nổ và chúng chỉ hiện diện trong một thời gian ngắn.
Các nhóm bổ sung tính đặc trưng cho phân loại khu vực dựa trên loại vật liệu nguy hiểm. Một số nhóm được chia nhỏ hơn nữa dựa trên bầu không khí xung quanh.
• Nhóm I: Khu vực khai thác có chứa khí tự nhiên, dễ cháy
• Nhóm II: Bầu khí quyển xung quanh có chứa khí nổ (được chia nhỏ thành A, B và C dựa trên loại khí hiện có)
• Nhóm III: Bầu khí quyển xung quanh có chứa bụi nổ (được chia nhỏ thành A, B và C dựa trên loại bụi hiện có)

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời