Tiêu chuẩn chiếu sáng của đèn pha led (loại đặc biệt) phù hợp với ngành công nghiệp nhẹ và dịch vụ

Theo quy định, tại các khu vực làm việc (không kể ngành nghề) đều phải có ánh sáng tự nhiên hoặc nhân tạo đạt tiêu chuẩn trong giới hạn cho phép. 

Tiêu chuẩn chiếu sáng công nghiệp được quy định chi tiết trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Bộ Y Tế ban hành Thông tư 22/2016/TT-BYT về QCVN 22:2016/BYT về Chiếu sáng – Mức cho phép tại nơi làm việc.

         Dưới đây, CHIEUSANGLED.COM xin giới thiệu

Đối tượng áp dụng bảng tiêu chuẩn chiếu sáng công nghiệp. Nó tham khảo đối chiếu khi sử dụng một số loại hình công việc. Điều này giúp cho Quý khách có cơ sở để lựa chon hay không lựa chọn sản phẩm đèn led cho trong quá trình tìm hiểu của mình.

* Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn chiếu sáng này (được ứng dụng để xem xét trong quá trình lựa chọn sản phẩm đèn led):

– Cho các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường

– Cho các cá nhân, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động

– Cho các cá nhân, tổ chức có sử dụng lao động mà người lao động chịu ảnh hưởng của Điều kiện chiếu sáng trong môi trường lao động.

* Một số định nghĩa kỹ thuật chiếu sáng cơ bản (được ứng dụng để xem xét trong quá trình lựa chọn sản phẩm đèn led):

– Độ rọi hay độ chiếu sáng (illuminance): Là độ sáng của một vật được một chùm sáng chiếu vào, đơn vị là Lux. ( nghĩa là: 1 Lux là độ sáng của một vật được một nguồn sáng ở cách xa 1m có quang thôcng bằng 1 Lumen chiếu trên diện tích bằng 1m2)

– Độ rọi duy trì (Em) (maintained illuminance): là độ rọi trung bình trên bề mặt quy định không được nhỏ hơn giá trị này.

1. Đối với tiêu chuẩn đèn phù hợp với các ngành công nghiệp nhẹ

1.1 Công nghiệp làm bánh (tham khảo đối chiếu khi sử dụng đèn pha led (loại đặc biệt))

Loại phòng, công việc hoặc các hoạt động                       

Chuẩn bị và nướng bánh300 lux
Sửa sang, đóng hộp, trang trí500 lux
đèn pha led

1.2 Nông nghiệp (tham khảo đối chiếu khi sử dụng đèn pha led (loại đặc biệt))

Loại phòng, công việc hoặc các hoạt động                       

Bốc xếp hàng hóa, sử dụng thiết bị và máy móc200 lux
Nhà chăn nuôi súc vật50 lux
Nơi nhốt súc vật ốm, chuồng cho súc vật đẻ200 lux
Chuẩn bị thức ăn, nơi trữ và sản xuất bơ sữa, rửa dụng cụ200 lux

1.3 Chế tác đồ trang sức (tham khảo đối chiếu khi sử dụng đèn pha led (loại đặc biệt))

Loại phòng, công việc hoặc các hoạt động                       

Chế tác đá quý1500 lux
Chế tác đồ trang sức1000 lux
Làm đồng hồ (bằng tay)1500 lux
Làm đồng hồ (tự động)500 lux

2. Đối với tiêu chuẩn đèn phù hợp với các ngành dịch vụ

2.1 Hiệu làm đầu (tham khảo đối chiếu khi sử dụng đèn pha led (loại đặc biệt))

Loại phòng, công việc hoặc các hoạt động                       

Làm tóc500 lux

2.2 Xưởng giặt là và giặt khô tham khảo đối chiếu khi sử dụng đèn pha led (loại đặc biệt))

Loại phòng, công việc hoặc các hoạt động                       

Nhận hàng hóa, đánh dấu và phân loại300 lux
Giặt và giặt khô300 lux
Là, ép300 lux
Kiểm tra và chỉnh sửa750 lux

2,3 Cửa hàng bán lẻ (tham khảo đối chiếu khi sử dụng đèn pha led (loại đặc biệt))

Loại phòng, công việc hoặc các hoạt động                       

Khu vực bán hàng300 lux
Khu thu ngân500 lux
Bàn đóng gói hàng500 lux

2.4 Văn phòng, công sở (tham khảo đối chiếu khi sử dụng đèn pha led (loại đặc biệt))

Loại phòng, công việc hoặc các hoạt động                       

Các phòng làm việc chung, phòng hồ sơ, photocopy300 lux
Phòng đánh máy, xử lý dữ liệu500 lux
Phòng vẽ kỹ thuật750 lux
Thiết kế vi tính500 lux
Phòng họp, hội nghị300 lux
Bàn tiếp dân300 lux
Phòng lưu trữ200 lux

CÔNG TY CỔ PHẦN HASOCO VIỆT NAM

GỌI NGAY: 0986 992 897 – 0962 751 925

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

HTTPS://CHIEUSANGLED.COM

Xem thêm: Cột đèn đường tròn côn HASOCO D78

Trả lời

0962751925