Những khuyến cáo khi sử dụng đèn pha led (loại đặc biệt)

1. Độ rọi khuyên dùng tại khu vực làm việc (tham khảo đối chiếu khi sử dụng đèn pha leb (loại đặc biệt)

 Các giá trị độ rọi đưa ra trong Điều 5 là độ rọi duy trì bao trùm khu vực làm việc trên bề mặt chuẩn có thể là bề mặt ngang, bề mặt đứng hoặc bề mặt nghiêng. Độ rọi trung bình tại mỗi bề mặt làm việc phải không nhỏ hơn giá trị đưa ra trong Điều 5 bất kể độ tuổi và điều kiện lắp đặt. (tham khảo khi sử dụng đèn pha led)

1.1 Các giá trị hợp lý cho điều kiện làm việc thị giác bình thường và tính tới các yếu tố sau:

–  Các yêu cầu đối với công việc thị giác

– An toàn

– Các khía cạnh tâm – sinh lý như tiện nghi thị giác và dễ chịu

– Tiết kiệm

– Kinh nghiệm thực tế

– Nếu điều kiện nhìn khác biệt với điều kiện được giả định, giá trị độ rọi có thể điều chỉnh, bằng cách tăng lên hoặc giảm xuống ít nhất một bậc trong thang độ rọi,

1.2 Giá trị độ rọi phải được tăng lên khi sử dùng đèn pha led

– Làm việc với độ tương phản thấp

– Công việc thị giác yêu cầu tập trung cao

– Nếu bị lỗi sẽ gây thiệt hại lớn

– Độ chính xác và năng suất cao là rất quan trọng

– Thị lực của người làm việc dưới mức bình thường 

đèn pha led

1.3 Giá trị độ rọi duy trì có thể giảm khi:

– Chi tiết quan sát có kích thước lớn hoặc độ tương phản cao,

– Công việc thực hiện trong thời gian ngắn

– Trong vùng mà công việc được tiến hành liên tục, độ rọi duy trì không được nhỏ hơn 200 lux.

2. Thang độ rọi (tham khảo đối chiếu khi sử dụng đèn pha led (loại đặc biệt))

– Hệ số xấp xỉ bằng 1,5 tương ứng với sự khác biệt đáng kể nhỏ nhất trên đối tượng ảnh hưởng của độ rọi. Trong điều kiện chiếu sáng bình thường để nhận biết được khuôn mặt của con người thì độ rọi trên mặt ngang phải xấp xỉ bằng 20 lux và là giá trị nhỏ nhất đưa ra trong thang độ rọi.

– Thang độ rọi khuyên dùng như sau: 20- 5000 lux

3. Độ rọi xung quanh vùng làm việc (tham khảo đối chiếu khi sử dụng đèn pha led (loại đặc biệt))

– Độ rọi xung quanh vùng làm việc phải tương ứng với độ rọi ở vùng làm việc và phải đưa ra sự phân bố độ chói hài hòa trong trường nhìn.

– Sự thay đổi nhanh về không gian của độ rọi xung quanh vùng làm việc có thể dẫn đến sự không thoải mái và căng thẳng (stress) thị giác.

4. Độ đồng đều

– Mức độ đồng đều của độ rọi là tỉ số của giá trị độ rọi tối thiểu và giá trị độ rọi trung bình. Độ rọi phải thay đổi dần dần.

– Vùng làm việc phải được chiếu sáng đồng đều nhất có thể. Mức độ đồng đều của độ rọi vùng làm việc không được nhỏ hơn 0,7.

– Mức độ đồng đều của độ rọi xung quanh lân cận vùng làm việc không được nhỏ hơn 0,5.

5. Sự chói lóa

– Chói lóa là cảm nhận của thị giác do các vùng sáng chói trong trường nhìn và có thể được cảm nhận bằng sự chói lóa gây mất tiện nghi hoặc sự chói lóa mờ.

– Chói lóa còn có thể do phản xạ từ các bề mặt bóng gây nên thường được biết như là phản xạ màn mờ hoặc sự chói lóa do phản xạ.

– Để tránh gây mệt mỏi thị giác, giảm sai sót khi làm việc và hạn chế tai nạn cần phải hạn chế hiện tượng chói lóa.

– Sự chói lóa mờ thường xảy ở hệ thống chiếu sáng ngoài nhà song cũng có thể được cảm nhận từ các đền chiếu điểm hoặc các nguồn sáng chói kích thước lớn như cửa sổ ở một phòng được chiếu sáng tương đối kém.

– Trong hệ thống chiếu sáng làm việc trong nhà sự chói lóa gây mất tiện nghi thường sinh ra trực tiếp từ các đèn sáng chói hoặc cửa sổ.

– Nếu hạn chế được sự chói lóa gây mất tiện nghi thì sự chói lóa mờ không còn là vấn đề phải quan tâm.

6. Bảo vệ chống sự chói lóa (tham khảo đối chiếu khi sử dụng đèn pha led (loại đặc biệt))

–   Sự chói lóa do độ chói hoặc độ tương phản quá lớn trong trường nhìn và có thể ảnh hưởng đến sự nhìn rõ các vật thể. Sự chói lóa phải được tránh, ví dụ: sử dụng vật liệu thích hợp che các bóng đèn hoặc sử dụng rèm che cửa sổ.

–  Trường nhìn của người lao động trong khi làm việc thường xuyên và/hoặc không tạo ra bất kỳ sự chói lóa gây mờ mắt đáng kể cho người lao động.

CÔNG TY CỔ PHẦN HASOCO VIỆT NAM

GỌI NGAY: 0986 992 897 – 0962 751 925

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

HTTPS://CHIEUSANGLED.COM

Xem thêm: Đèn đường led philips 100w Model HASOCO HSST2-100

Trả lời

0962751925