Những kiến thức cơ bản về đèn pha led (loại đặc biệt)

1. Phạm vi áp dụng có tham khảo đối chiếu khi sử dụng đèn pha led (loại đặc biệt)

⬤  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chiếu sáng nơi làm việc trong nhà và cho người làm việc thực hiện các công việc thị giác hiệu quả, thoải mái và an toàn suốt thời gian làm việc.

⬤  Tiểu chuẩn này không giải thích các giải pháp thiết kế và tối ưu hệ thống chiếu sáng hoặc kỹ thuật chiếu sáng như thế nào cho từng nơi làm việc cụ thể.

⬤  Có thể tìm thấy trong các hướng dẫn và báo cáo của CIE có liên quan tới vấn đề này.

2. Tài liệu viện dẫn có tham khảo đối chiếu khi sử dụng đèn pha led (loại đặc biệt)

⬤  Các tài liệu viện dẫn sau đây cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu ghi năm công bố thì áp dụng các bản được nêu.

⬤  Đối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi.

⬤  TCVN 4879 (ISO 6309) Phòng cháy – Dấu hiệu an toàn

⬤  TCVN 7437 (ISO 6385) Nguyên lý Ecgônômi trong thiết kế hệ thống làm việc ISO 3864 Safety colours and safety signs (Màu sắc an toàn và dấu hiệu an toàn)

⬤  ISO 9241 Part 6/7/8 Ergonomic requirements for office work with visual display terminal (phần 6/7/8 Yêu cầu Ecgônômi đối với công việc văn phòng có thiết bị hiển thị đầu cuối)

⬤  CIE 13.3 – 1995 Method of measuring and specifying colour rendering of light sources (Phương pháp đo và xác định độ hiển thị màu của nguồn sáng)

⬤  CIE 16 – 1970 Day light (Ánh sáng ban ngày)

dèn pha led

Và các tài liệu

⬤  CIE 17.4 – 1987 International lighting vocabulary 4 th ed. – equivalent to IEC 50 (845) (Tự điển chiếu sáng quốc tế xuất bản lần 4 – tương đương IEC 50(485)

⬤  CIE 19.2 1981 An analytic model for describing the influence of lighting parameters upon visual performance (Mô hình phân tích về ảnh hưởng của các thông số chiếu sáng tới hoạt động thị giác).

⬤  CIE 40 – 1978 Calculation for interior lighting – basic method (Tính toán chiếu sáng trong nhà – Phương pháp cơ bản)

⬤  CIE 58 – 1983 Lighting for sports halls (Chiếu sáng các phòng thể thao)

⬤  CIE 60 – 1984 Vision and the visual display unit work station (Tầm nhìn và thiết bị hiển thị của nơi làm việc)

⬤  CIE 62 – 1984 Lighting for swimming pools (Chiếu sáng bể bơi)

⬤  CIE 96 – 1992 Electric light sources. State of art 1991 (Nguồn sáng điện – Trình độ hiện tại – 1991)

⬤  CIE 97 – 1992 Maintenance of indoor electric lighting systems (Bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng điện trong nhà)

⬤  CIE 103/5 – 1993 The economics of interior lighting maintenance (Tiết kiệm chi phí bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng trong nhà)

⬤  CIE 117 – 1995 Discomfort glare in interior lighting (Chói lóa mất tiện nghi khi chiếu sáng trong nhà)

⬤  CIE 129 – 1998 Guide for lighting of exterior work areas (Hướng dẫn chiếu sáng các khu vực làm việc ngoài nhà)

3. Thuật ngữ và định nghĩa có tham khảo đối chiếu khi sử dụng đèn pha led (loại đặc biệt)

Các thuật ngữ sử dụng trong tiêu chuẩn này được định nghĩa theo từ điển chiếu sáng của CIE (CIE17.4 – 1987) nhưng có một số thuật ngữ được định nghĩa như sau.

·          Công việc thị giác (visual task)

Thành phần công việc phải thực hiện bằng mắt

·          Vùng làm việc (task area)

Một phần trong nơi làm việc và có thực hiện công việc bằng mắt.

·          Vùng tiếp giáp (immidiate surrounding)

Một vùng trong trường nhìn có chiều rộng ít nhất 0,5 m bao quanh vùng làm việc.

·          Độ rọi duy trì ( Em ) (maintained illuminace)

Tiếp theo:

Độ rọi trung bình trên bề mặt quy định không được nhỏ hơn giá trị này.

·          Hệ số chói lóa đồng nhất (UGR) (unified glare rating (UGL) Chỉ tiêu đánh giá chói lóa mất tiện nghi của CIE

·          Giới hạn hệ số chói lóa đồng nhất (UGRL) (limiting unified glare rating (UGRL) Giá trị thiết kế của UGR tối đa cho phép đối với hệ thống chiếu sáng.

·          Góc che chắn (shielding angle)

Góc đo từ phương ngang, hướng xuống từ bóng đèn được che khuất đến hướng nhìn trực tiếp của người quan sát.

·          Mặt bằng làm việc (working plane)

Bề mặt chuẩn được xác định như là mặt bằng tại đó công việc thường được tiến hành.

CÔNG TY CỔ PHẦN HASOCO VIỆT NAM

GỌI NGAY: 0986 992 897 – 0962 751 925

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

HTTPS://CHIEUSANGLED.COM

Xem thêm: Đèn đường led philips 100w Model HASOCO HSST2-100

Trả lời

0962751925